Ramjeet Kalavati education center Pvt. Ltd.    (Reg.No.U74999MH2018PTC314235)

SSC Result

 SSC Toppers Result  Hindi & English Medium
IDAcademicYearStudentNameSchoolNamePercentage
Academic Year (2019-20 )
242019-20 KAJAL YADAVY.S.K.V.88
252019-20 ASHUTOSH YADAVY.S.K.V.86
262019-20 SHIVAM SHARMAY.S.K.V.85
272019-20 PRADEEP YADAVY.S.K.V.81
282019-20 DIKSHA SINGHY.S.K.V.79
292019-20 SHAFIQ SHAIKHY.S.K.V.72
302019-20 AKASH YADAVY.S.K.V.71
Academic Year (2017-18 )
12017-18 ANAND YADAVY.S.K.V.91.20
22017-18 ZUBAIRY.S.K.V.90.20
32017-18 ARYADEV YADAVY.S.K.V.89.40
123